Ανακαίνιση χώρων Εργοστασίου

10:44 π.μ. 0 Comments Ψυκτικός θάλαμος πρώτων υλών
 Ψυκτικός θάλαμος πρώτων υλών
 Χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών εκτός ψυκτικού θαλάμου
 Χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών εκτός ψυκτικού θαλάμου
  Αποθηκευτικός χώρος συσκευασμένων προϊόντων

Φούρνος επεξεργασίας ξηρών καρπών

0 σχόλια: